Budoucnost ekonomiky stojí na malých a středních firmách

Budoucnost ekonomiky stojí na malých a středních firmách

Malé a střední firmy představují hlavní zdroj budoucího růstu ekonomiky. Podle rozsáhlých studií bylo prokázáno, že malé a střední firmy jsou ve své činnosti efektivnější než firmy velké, skrývají obrovský inovační potenciál a mohou těžit z mnoha dalších předností, jak smazat zdánlivou slabost pramenící z velikosti firmy.

Přednosti malých a středních firem (MSP)

Ačkoli by se mohlo zdát, že MSP nemohou soupeřit s velkými nadnárodními koncerny, opak je pravdou. Například uznávaný profesor Hermann Simon zjistil, že tyto podnikatelské subjekty mohou těžit z mnoha výhod. Ovšem nic není samozřejmostí, je nutné splnit řadu podmínek. Podívejme se, jaké charakteristiky a výhody odlišují malé a střední firmy od velkých konkurentů.

Specializace a vedoucí postavení na vymezeném trhu

Nejúspěšnější firmy jsou úzce specializovány na určitý úzce vymezený trh nebo dokonce tržní výklenek. Namísto rozšiřování sortimentu se soustředí na skupinu podobných zákazníků, kterým jsou pak schopné nabídnout řešení šitá téměř na míru. Užší výklenek také znamená méně přímých konkurentů. Pro velké firmy totiž často nejsou tyto výklenky tak zajímavé.

Známý investor Michael Rostock říká, že v nejbližších letech „šanci mají spíše úzce specializované firmy, rychlí požírají pomalé, nikoli velcí malé“.

Rada pro Vás:

Ujasněte si, v čem vynikáte. Dále je nutné si položit otázku, jestli chcete být průměrní v mnoha aktivitách, nebo leadři v omezeném okruhu aktivit.

Blízkost k zákazníkovi

Malé a střední firmy mohou být skutečně tam, kde je zákazníci chtějí mít. Podmínkou k úspěchu není být jen blízko k zákazníkovi, ale také tento fakt přetvořit v oboustrannou výhodu. Mnoho inovačních podnětů pramení právě od zákazníků. Současně je menší firma více flexibilní k individuálním požadavkům.

Rada pro Vás:

Naslouchejte zákazníkům a buďte první, kdo zjistí jejich potřeby. Budujte dlouhodobé a těsné vztahy, které Vám pomohou snížit rizika a zvýšit zákaznickou věrnost.

Hodnotově orientovaná strategie a špičková kvalita

Tím, že se přední firmy soustředí na konkrétní produkty a zákazníky, kteří jsou si podobní, mohou věnovat řešení jejich potřeb a problémů daleko větší pozornost. Díky tomu poskytují svým zákazníkům výrobky a služby nejvyšší kvality. Mimořádná kvalita znamená silnější postavení na trhu, vyšší marže i lepší image.

Strategie je orientovaná na poskytování hodnot, nikoli nabízení nízké ceny. Svým zákazníkům musíte pomoci řešit nějaký jejich problém, nikoli levně něco prodat.

Nezapomeňte, nízké náklady jsou konkurenční výhoda, která se napodobuje relativně snadno ve srovnání s konkurenční výhodou spočívající v mimořádné kvalitě.

Rada pro Vás:

Máte problémy s reklamacemi, nízkou loajalitou zákazníků nebo i nestabilními vnitřními procesy? Nebo nejste spokojeni s nízkými maržemi? Je čas zamyslet se nad tím, jestli současná strategie Vaši firmy v dimenzích kvalita a cena je ta správná. Zhodnoťte, jakou hodnotu poskytujete zákazníkům a podle toho nastavte cenovou strategii.

Orientace na inovace pramenící z marketingu i technologie

Inovace jsou zdrojem udržitelné konkurenční výhody. Inovace se týkají nejen výrobku nebo služby samotné, ale i interních procesů firmy a marketingu. Kde se inspirovat? Úspěšné firmy hledají náměty ve svém okolí i uvnitř firmy. Nejcennější informace jsou často takové, které máme k dispozici, ale neumíme s nimi pracovat. Příkladem je komunikační bariéra mezi lidmi stýkajícími se se zákazníky a lidmi, kteří mají kompetence případné nedostatky produktu napravit nebo vyhovět novým požadavkům zákazníků.

Rada pro Vás:

Získávejte podněty nejen od svých zákazníků a z jiných trhů, nýbrž i z technologických trendů a novinek. Naučte se efektivně získávat relevantní informace od svých zákazníků a pracovat s nimi.

Vysoká efektivita a úspora díky outsourcingu

Malé a střední firmy netrpí přebujelou byrokratizací velkých firem a jsou pružnější v reakcích na vývoj trhu. Outsourcing byl často zmiňovaný trend v posledních letech. Ne každá aktivita je však vhodná k outsourcingu. Úspěšné firmy vyčleňují tzv. vedlejší činnosti, které nepřidávají hodnotu zákazníkovi a je možné je zajistit levněji a kvalitněji externím partnerem. Naopak činnosti, které jsou jádrem firmy, které přidávají hodnotu nebo využívají unikátní know-how je nutné si ponechat uvnitř firmy.

Rada pro Vás:

Nastavte interní procesy tak, aby komunikace mezi jednotlivými lidmi i odděleními byla co nejpřímější a potřebné informace se dostávaly včas na správné místo. Zamyslete se nad možností optimalizace vnitřních i externích procesů firmy a zajištěním vedlejších činností externím partnerem. Plýtváním brzdíte rozvoj firmy.

Nízká fluktuace zaměstnanců a kontinuita vedení

Nízká fluktuace zaměstnanců zvyšuje jejich spokojenost s prací, omezuje transfer cenného know-how ke konkurenci a snižuje náklady na řízení lidských zdrojů. Vedoucí pracovníci malých a středních firem jsou často velmi silně hmotně zainteresováni na úspěchu firmy, tudíž neberou svou práci jako „volební období“, nýbrž jako životní cestu vlastní realizace.

Rada pro Vás:

Nejcennější kapitál jsou lidé, které ve firmě máte, dejte jim to najevo a vytvořte odpovídající pracovní podmínky. Pokud budou chápat svůj přínos pro firmu, budou více motivování a spokojeni se svou prací. Pokud zaměstnanci chybují, tak vězte, že se člověk neučí kritikou, ale tím, když mu řeknete, co udělal dobře.

Ambiciózní, avšak reálné a specifické cíle

Vysoké cíle ženou firmu kupředu. Pokud se podaří přesvědčit zaměstnance o reálnosti cílů a jejich převedení do měřitelných kritérií pro každodenní práci, stává se stanovení cílů silným nástrojem pro rozvoj firmy. Díky efektivitě a koncentraci na určitou skupinu zákazníků jsou úspěšné firmy schopné stanovit a následně dodržet skutečně ambiciózní cíle.

Rada pro Vás:

Nepodceňujte úlohu strategického plánování a následné komunikace strategických cílů směrem k zaměstnancům, ale i okolí! Bude-li trh vnímat Vaši snahu být na špici a uvidí-li, že reálnými činy k tomuto směřujete, budete důvěryhodnějším a váženějším partnerem. Pomocí metody Balanced Scorecard můžete zainteresovat všechny zaměstnance na dosažení cílů.

 

Chcete-li po vzoru úspěšných firem vyčlenit vedlejší aktivity a efektivně se soustředit na Váš hlavní business, můžete nás kontaktovat, rádi Vám poradíme, jak na to.

Doporučené čtení k tématu

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Simon

Publikováno dne: 15. 5. 2012 v kategorii Názory a komentáře

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Mohlo by Vás zajímat

Malým a středním podnikům schází růstové cíle

Rychlomer

Dlouhodobý úspěch firmy závisí na schopnosti dlouhodobého udržitelného růstu. V současnosti však u malých a středních firem převažují udržovací cíle a růst firmy je utlačen do pozadí.

Cenová mapa kanceláří v červenci 2012

Na konci července provedla naše společnost průzkum, jehož předmětem byla podrobná analýza inzerátů komerčních nemovitostí. Zaměřili jsme se na kancelářské prostory v celé České republice. Jaké byly výsledky? Čtěte dále.

Nejčastější chyby v obchodním jednání a komunikaci

Jednání se zákazníkem nebo obchodním partnerem je mnohými podnikateli a zaměstnanci často podceňováno. Pozornost je mnohdy věnována všemu, jenom ne vystupování a chování. Na čem může jednání ztroskotat?

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz