Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný podnikatel?

Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný podnikatel?

Harward Business Revue v nedávné době zveřejnil studii americké společnosti Target Training International. Jaké vlastnosti mají podnikatelé, kteří rozjíždějí více než jeden projekt či za svůj život absolvují i několik úspěšných prodejů firmy?

Kdo je „serial entrepreneur?

Protože se výzkum zabýval zkoumáním vlastností především tzv. serial entrepreneurs, vyjasníme si nejprve, co tento anglický termín znamená.

Doslova přeloženo do češtiny jde o sériového podnikatele. Tento překlad nicméně většině čtenářů nic neřekne. Serial entrepreneur je výraz pro podnikatele, který za dobu svého života založí a rozjede několik firem nebo projektů. Na rozdíl od klasického podnikatele se ale po rozjetí firmy nebo projektu mění jeho role. Z firmy totiž odchází – prodává svůj podíl a provádí tzv. exit, ve firmě zůstává jako vlastník a její řízení předává managementu nebo se ve firmě zabývá především kontrolou nad dlouhodobou strategií společnosti. V češtině bychom pro takového člověka obtížně hledali ekvivalentní vyjádření. Velmi blízko jsou výrazy jako investor, vizionář a také velmi obecně – podnikatel.

Průzkum

Výsledky průzkumu byly zveřejněny na stránkách amerického online magazínu Harwardské univerzity – Harward Business Revue (www.hbr.org). Studii prováděla velmi známá společnost Target Training International, Ltd., která se již více než dvě desetiletí zabývá výzkumy v oblasti lidského chování, vlastností, vystupování, emoční inteligence apod.

Průzkum probíhal zkoumáním vlastností kontrolní skupiny činící celkem 17 000 zaměstnanců a podnikatelů. Výsledky tedy poukazují na vlastnosti podnikatelů a zaměstnanců s podnikatelskými vizemi. Samozřejmostí je, že spoustu vedoucích a vrcholových manažerů má velmi podobné vlastnosti jako podnikatelé.

V jakých vlastnostech vynikají tzv. podnikatelské typy?

Z výsledků průzkumu vyplynulo 5 vlastností, ve kterých se podnikatelské typy nejvíce odlišovaly.

Přesvědčování

Schopnost přesvědčit okolí, aby změnilo své jednání a chování žádoucím směrem. Bezpochyby důležitá vlastnost při každém obchodním jednání, motivování či získávání zdrojů různého charakteru.

Vedení

Další vlastnost, ve které podnikatelé převyšovali ostatní účastníky průzkumu. Schopnost vést zaměstnance a osoby tak, aby jejich jednání směřovalo k cíli a společnost rostla.

Osobní zodpovědnost

Každý podnikatel a vrcholový manažer musí mít schopnost převzít ve správný čas osobní zodpovědnost za jednání, činy, skutky a rozhodnutí. Musí projevit dostatek sebedůvěry, iniciativy a pružnosti v jednání a rozhodování. Převzít osobní zodpovědnost znamená také nesvalovat vinu za neúspěch na druhé.

Orientace na dosažení cíle

Typickou vlastností většiny úspěšných osob je orientace na dosažení konkrétních – měřitelných cílů. Tito lidé často tvrdí, že neplní úkoly, ale cíle. Naproti tomu podnikatelé a firmy se bez stanovených cílů často potácejí ze strany na stranu a jejich chování je hůře čitelné.

Mezilidské jednání

Klíčová vlastnost každého podnikatele, manažera a vedoucího týmu. Nejste-li schopen komunikovat a jednat s týmem, nenaplníte předešlé 4 vyjmenované vlastnosti. Mnoho osob například není schopno tým vést a musí jej řídit, což není vždy žádoucí.

Závěr

Jednou z dobrých zpráv je, že většinu těchto měkkých vlastností se lze do jisté míry naučit nebo nabýt zkušenostmi. Samozřejmostí je, že by se našla řada dalších důležitých vlastností. O tom ale někdy příště.

Publikováno dne: 13. 12. 2012 v kategoriích Podnikové poradenství, Vedení lidí a řízení lidských zdrojů

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Mohlo by Vás zajímat

Klíčové kompetence firmy v praxi

Jak pracovat s klíčovými kompetencemi ve vaší společnosti, abyste zlepšili výsledky a posílili konkurenceschopnost?

Dohoda o provedení práce - víme vše!

Cash-register-icon

Dohoda o provedení práce patří mezi nejrozšířenější formy spolupráce mimopracovně právní poměr. Co nabízí a jaké ukládá povinnosti? Přehledně v článku.

Identifikace a analýza struktury procesů

2. díl seriálu Zavádíme efektivní řízení procesů do firmy. Dozvíte se, jak identifikovat procesy a analyzovat jejich vztahy ve firmě tak, abychom s nimi mohli dále pracovat a optimalizovat.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz