Klíčové kompetence firmy v praxi

Klíčové kompetence firmy v praxi

Správné uchopení konceptu klíčových kompetencí firmy posiluje konkurenční postavení firmy. Jak ale s klíčovými kompetencemi pracovat, aby skutečně rostly výsledky vaší společnosti? Odpověď není jednoduchá, nicméně představíme vám několik zajímavých a praktických tipů.

S klíčovými kompetencemi pracujte průběžně

Práce s klíčovými kompetencemi musí být průběžná. Nejedná se jednorázovou činnost. V minulém článku Klíčové kompetence firmy a jejich strategický význam jsme vám obecně představili koncept klíčových kompetencí. Nyní se podívejme na to, jak jej včlenit do života firmy.

Sladění klíčových kompetencí a strategie firmy

Dlouhodobě perspektivní strategie firmy musí být postavena na udržitelné konkurenční výhodě. A pro získání a udržení konkurenční výhody je užitečné věnovat pozornost klíčovým kompetencím.
Věříme, že nyní máte jasnější představu o vazbě mezi strategií, dlouhodobými plány a cíli a klíčovými kompetencemi.

Práce s klíčovými kompetencemi

Práce s klíčovými kompetencemi je opakující se koloběh následujících kroků.

Identifikace kompetencí

Nejprve je nutné odhalit všechny významné kompetence, kterými firma disponuje. Je možné, že mezi nimi bude jedna nebo více klíčových kompetencí.
Odhalené kompetence poté otestujte z hlediska požadavků na klíčové kompetence. Zopakujme si, že klíčová kompetence

  • musí zákazníkům přinášet nějakou hodnotu, kterou vnímají a je pro ně důležitá,
  • je obtížně napodobitelná konkurencí,
  • je široce použitelná pro více produktů, trhů, zákaznických skupin atd.

Splňuje některá kompetence všechna kritéria? Gratulujeme, našli jste svou klíčovou kompetenci.

Projevy kompetence v životě firmy

Užitečné je také zmapovat, jak se kompetence projevuje v činnosti vaší organizace. Je totiž možné, že ji využíváte nedostatečně nebo k nesprávnému účelu.

Máte unikátní technologii, design nebo image značky, za který si zákazníci rádi připlatí, a přitom se podbízíte nízkými cenami? Sami si tak devastujete potenciál vaší klíčové kompetence.

Odpovězte si například na otázky:

  • Jak se klíčová kompetence promítá do vyjednávání s klienty?
  • Jak ji umíme prodat v marketingové komunikaci?
  • Jak se projevuje v kvalitě výrobku či služeb?
  • Daří se nám kompetenci využít k růstu firmy?

Zhodnocení úrovně klíčové kompetence

Důležitým atributem kompetence je, v jaké úrovni rozvoje se nachází. Škálu k hodnocení si můžete sami zvolit, důležité však je si uvědomit následující.

Klíčová kompetence musí být obtížně nenapodobitelná, proto musíte usilovat o to, abyste dosáhli takové úrovně, kterou konkurence nedisponuje.

Gap Analýza

Jestliže máte jasně definovány dlouhodobé cíle a strategii firmy postavenou na konkurenční výhodě, můžete přistoupit k dalšímu kroku. Tím je

  1. definování potřebných kompetencí,
  2. stanovení úrovně kompetencí potřebné k naplnění strategie
  3. a srovnání s její aktuální úrovní.

Právě srovnání dosahované a potřebné úrovně kompetence přináší cenné poznatky o tom, které kompetence je třeba rozvíjet, aby se staly nebo zůstaly klíčovými kompetencemi.

Plán rozvoje

Gap analýza odhalila, které kompetence nedosahují potřebné úrovně. Nyní musíte navrhnout plán rozvoje jednotlivých kompetencí, stanovit odpovědnou osobu a vyčlenit zdroje.

Evidence klíčových kompetencí

Veškeré získané poznatky o kompetencích je vhodné nějak evidovat. V Contrust používáme například “Kartu klíčové kompetence”, která má jasnou strukturu obsažených informací a průběžně ji aktualizujeme.

Pomůžeme vám zavést práci s klíčovými kompetencemi do vaší firmy

Chtěli byste zavést klíčové kompetence i do vaší společnosti a systematicky usilovat o konkurenční výhodu? Kontaktujte nás, pomůžeme Vám navrhnout proces práce s klíčovými kompetencemi vhodný pro vaši firmu tak, abyste posilovali svou konkurenční výhodu a naplnili strategické cíle firmy.

Publikováno dne: 17. 2. 2013 v kategorii Strategický management

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Mohlo by Vás zajímat

Klíčové kompetence firmy a jejich strategický význam

Aktivní přístup ke klíčovým kompetencím firmy a jejich rozvoji zvyšuje konkurenceschopnost firmy a její výkonnost.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz