Malým a středním podnikům schází růstové cíle

Malým a středním podnikům schází růstové cíle

Dlouhodobý úspěch firmy závisí na schopnosti dlouhodobého a udržitelného růstu. Zdá se však, že v současnosti u malých a středních firem (do 249 zaměstnanců) převažují udržovací cíle a růst firmy je utlačen do pozadí. Inovační aktivita podniků je ovlivněna současnou nepříznivou ekonomickou situací a nejistými vyhlídkami.

Udržení kroku s konkurencí je podmíněno inovacemi, které můžeme jednoduše rozdělit na inovace

  • produktu (výrobku nebo služby),
  • výrobního procesu (tzn. jak je produkt vyráběn),
  • marketingu,
  • a organizace společnosti.

Je však nutné mít na paměti, že inovace musí být prospěšná pro zákazníka, ať už přímo například kvalitativními charakteristikami výrobku, nebo nepřímo, například nižší cenou díky optimalizaci procesů a snížení nákladů.

Dle výzkumu, který máme k dispozici, se cíle malých a středních firem orientují spíše na udržení současného stavu.

V dotazníkovém šetření mezi manažery MSP 37 % dotázaných uvedlo jako hlavní cíl inovačních aktivit udržení současného tržního podílu, 33 % uvedlo za cíl snížení výrobních nákladů a 23 % produkci výrobků nahrazujících vyřazované výrobky.

34 % dotázaných uvedlo, že inovačními aktivitami sledují rozšíření výrobkového sortimentu a 22 % firem sleduje vstup na nové trhy.

Je zřejmé, že růstové cíle ustupují do pozadí. Je to škoda, protože zvládnutí interních procesů, sledování retability výrobků a pečlivý marketing umožní soustředit více sil a zdrojů do opatření směřujících k růstu podniku.

Do jisté míry je jistě tento nedostatek MSP způsoben nesprávnou strategií podniku, špatnou komunikací a sdílení strategie zaměstnanci, absencí pravidelného vyhodnocování naplňování strategických cílů, nesouladem podnikové strategie se situací na trhu a výrobkovou strukturou atd. Nepodceňujte úlohu strategického managementu.

Publikováno dne: 27. 2. 2012 v kategorii Názory a komentáře

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Mohlo by Vás zajímat

Budoucnost ekonomiky stojí na malých a středních firmách

Bylo prokázáno, že malé a střední firmy jsou ve své činnosti efektivnější než firmy velké, skrývají obrovský inovační potenciál a mohou těžit z mnoha dalších předností

Cenová mapa kanceláří v červenci 2012

Na konci července provedla naše společnost průzkum, jehož předmětem byla podrobná analýza inzerátů komerčních nemovitostí. Zaměřili jsme se na kancelářské prostory v celé České republice. Jaké byly výsledky? Čtěte dále.

Nejčastější chyby v obchodním jednání a komunikaci

Jednání se zákazníkem nebo obchodním partnerem je mnohými podnikateli a zaměstnanci často podceňováno. Pozornost je mnohdy věnována všemu, jenom ne vystupování a chování. Na čem může jednání ztroskotat?

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz