Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Každá firma by měla znát své zákazníky a obchodní partnery, o kterých je možné získávat a shromažďovat informace právě díky zavedení systému CRM. Získáte detailní přehled jejich potřeby a přání, detailní historii vztahu a budete mít přehled o ziskovosti a potenciálu každého zákazníka. Mezi zákazníky je třeba diferencovat obdobně, jako mezi produkty. Nemá smysl budovat drahý vztah se ztrátovým zákazníkem!

Informace přehledně a na jednom místě

Systémy řízení vztahů se zákazníky (anglicky Customer relationship management) můžeme obecně označit za způsob shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících, obchodních partnerech ale i všech zainteresovaných osobách (např. zaměstnancích) prostřednictvím databázového řešení.

Rozvoj CRM v posledních letech doprovází změny, které jsou reakcí na přirozený vývoj potřeb uživatelů. V minulosti bylo softwarového řešení velmi nákladné, zavedení relativně složité a využití podstatně menší než dnes. V současné době existuje mnoho CRM aplikací, které jsou zpracovány univerzálně a díky tomu se postupem času staly dostupné i pro malé a střední společnosti. Velké firmy často využívají CRM systémy sestavené na míru reflektující konkrétní potřeby dané organizace.

Jak si lze představit řešení CRM?

Jak jsme již zmínili, CRM je software, aplikace jejímž úkolem je zpracování rozsáhlého množství rozmanitých dat – informací. Jedná se o sloučení několika programů, které byly a často jsou využívány samostatně. Zahrnuje v sobě databázi klientů, dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců, prodejců a dalších. V přeneseném slova smyslu je CRM živý organismus, protože informace jsou neustále aktualizovány, doplňovány a zpracovávány podle potřeb uživatele. CRM má využití ve všech organizačních stupních pro všechny uživatele, ačkoliv způsob a rozsah užívání se liší. Zahrnuje v sobě například informace o prodejích, o plánech a jejich plnění, emailovou komunikaci,  správu uživatelů, hodnocení uživatelů, informace ze šetření trhu, úkolovníky, vzkazovníky a interakci mezi uživateli. CRM můžeme označit za univerzální komunikační, marketingový, personální nástroj.

Nové trendy v CRM

V posledních letech lze pozorovat rostoucí zájem a nabídky CRM řešení ve formě cloud computing, což zjednodušeně řečeno představuje aplikaci běžící na internetu bez nutnosti instalace na počítači uživatele. V takovém případě stačí uživateli pouze počítač s přístupem na internet. Tímto způsobem pořizují uživatelé CRM jako službu, tzn. bez fyzického pořízení software. V praxi to znamená, že společnosti platí poplatek za pronájem CRM aplikace po internetu. Tento způsob s sebou přináší bezpečnostní rizika, protože CRM je založena na informacích a při využívání CRM bez fyzického držení dat se zvyšuje riziko zneužití či úplnou ztrátu dat.

Naše společnost provede analýzu využitelnosti CRM řešení a nabídne řešení.

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty a články

Identifikace a analýza struktury procesů

2. díl seriálu Zavádíme efektivní řízení procesů do firmy. Dozvíte se, jak identifikovat procesy a analyzovat jejich vztahy ve firmě tak, abychom s nimi mohli dále pracovat a optimalizovat.

Studie příležitosti a její význam

Studie příležitosti má být prvním krokem v momentě, kdy máte nějaký podnikatelský nápad.

Dohoda o pracovní činnosti - víme vše

V dnešním článku se zabýváme další formou zaměstnávání mimo hlavní pracovní poměr. Podrobně rozebíráme všechny náležitosti a fakta související s dohodou o pracovní činnosti.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz