Kalkulace nákladů

Kalkulace nákladů

Umíte správně vyhodnocovat ziskovost jednotlivých výrobků nebo služeb? Schopnost správně přiřadit náklady konkrétním výrobkům, službám nebo jednotlivým procesům a následně stanovit cenu do značné míry podmiňuje schopnost podniku prosperovat. Ke zvýšení zisku často stačí velmi málo – rozhodovat se na základě správných informací.

Poznejte své skutečné náklady!

Kontrola nad vynakládanými prostředky přispívá ke snížení celkových nákladů firmy. Přesná kalkulace nákladů je základem vytyčení nákladových cílů a rozpočtů. S tím úzce souvisí takzvaný controlling.
Častou chybou firem je nevhodné stanovení ceny jejich výrobků či služeb nebo nevhodná skladba produktového portfolia. Kalkulace nákladů slouží jako podklad pro rozhodování o ceně nebo rozhodování o optimální skladbě produkce. Viz produktová analýza.

Vědeli jste, že přibližně 60 % malých a středních podniků v České republice nemá dostatečný přehled o rentabilitě jednotlivých produktů? Správnou kalkulací a změnou struktury sortimentu zvýšíte zisk relativně snadno a rychle.

Activity based Costing

Zavedení metody ABC je v současnosti úzce spojeno s řízením podle Activity Based Managementu. Představuje specifický způsob kalkulace nákladů, který se na rozdíl od tradičních kalkulací liší přiřazováním nákladů na aktivity a procesy. Zkoumá příčinné elementy tvorby nákladů, posuzuje nákladovou zátěž procesů a aktivit s cílem odstranit činnosti, které nepřinášejí žádoucí efekty, případně přinášejí nežádoucí efekty.

Target costing

Je metoda, která oproti tradičnímu kalkulování nákladů a ceny postupuje opačně. Nejdříve jsou vytipovány produkty a služby včetně ceny, za kterou jsou pro společnost rentabilní, množství a termínu zahájení prodeje. V další fázi se veškeré náklady plynoucí z vývoje, výroby, marketing a ostatních podpůrných činností podrobují této ceně. Jedná se o opačných model klasického stanovování ceny.

Direct costing

Jedná se o metodu kalkulace nákladů, které jdou přímo přiřadit určitému výrobku nebo službě. Typicky jde o náklady spojené se spotřebou materiálu. Opakem kalkulace přímých nákladů je kalkulace nepřímých nákladů, u kterých je velmi obtížné nebo nemožné jednoznačně přiřadit, jaká část nákladů připadla na daný výrobek nebo službu.

Cost drivers

Při mapování procesů je klíčové identifikovat tzv. cost drivers, které vysvětlují příčinný vztah mezi aktivitou a náklady na tuto aktivitu. Odpovídají na otázku, co způsobuje, že náklady na danou aktivitu rostou nebo klesají


Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty a články

Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný podnikatel?

Studie americké výzkumné společnosti Target Training International poukázala na vlastnosti tzv. „serial entrepreneurs“. Kdo je „serial entrepeneur“ a v jakých vlastnostech převyšuje okolí se dozvíte v článku.

Tvorba internetových stránek a korporátní identity

Jedna ze služeb, jejíž využití je velmi široké, je tvorba internetových stránek a zpracování korporátní identity. Díky navázání spolupráce s vybranými grafiky, kodéry a grafickými studii umíme pokrýt potřeby živnostníků i středně velkých firem.

Cenová mapa kanceláří v červenci 2012

Na konci července provedla naše společnost průzkum, jehož předmětem byla podrobná analýza inzerátů komerčních nemovitostí. Zaměřili jsme se na kancelářské prostory v celé České republice. Jaké byly výsledky? Čtěte dále.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz