Redukce nákladů

Redukce nákladů

Hledání rezerv ve všech činnostech podnikání by mělo být aktuální v dobách krize i prosperity. Správně pojatá redukce nákladů není pouze o jednorázovém masivním snížení nákladů, ale o změně způsobu myšlení.

V každé společnosti existuje prostor pro snižování nákladů, aniž by byla narušena kvalita procesů a výstupů.

V našem pojetí není redukce nákladů pouze o škrtání v rozpočtech a podnikových plánech. Disciplínu chápeme obšírněji jako systematickou změnu v přístupech, metodách i myšlení. Redukce nákladů není jednorázová akce s plošným dopadem na všechna oddělení a střediska společnosti. Díky vzájemné provázanosti jednotlivých částí a procesů jde ruku v ruce s každým návrhem vedoucím ke snížení nákladů důkladná analýza s celkovými dopady ve všech oblastech. Využívání moderních nástrojů pro výběr dodavatelů, zboží a služeb má okamžitý a výrazný dopad na straně úspor. Výsledkem je vyšší hospodárnost.

Procesní analýza a optimalizace

Pomůžeme Vám identifikovat neefektivní činnosti nebo dokonce činnosti prováděné zbytečně. Používáme metody redesignu procesů i kompletního reengineeringu. Výsledkem budou efektivně probíhající procesy přinášející užitek Vašim zákazníkům.

Controlling

Stanovení plánu a jeho dodržování a důsledná kontrola zamezí zbytečnému mrhání cenných zdrojů. Dokážeme navrhnout systém controllingu na míru Vašim potřebám. Proškolíme zaměstnance a v případě potřeby dodáme vhodné softwarové řešení. Viz controlling.

Výběr vhodných dodavatelů

Díky pečlivé volbě dodavatele lze ušetřit řádově procenta až desítky procent z ceny nakupované služby nebo produktu. Naše společnost Vám pomůže ve všech fázích výběru dodavatele, počínaje hledáním možných dodavatelů až po výběr konkrétního dodavatele. Pro naše klienty nabízíme databázi prověřených dodavatelů, se kterými spolupracujeme.

Disciplína a pořádek (5S)

Historie přístupu 5S sahá až do 16. století a za první průkopníky byli považování výrobci lodí v Japonsku. Od té doby prošel systém mnohými inovacemi, přesto zůstává jedním ze základních nástrojů efektivního uspořádání pracoviště. Princip tohoto přístup je velmi náročný na sebedisciplínu, ale od nepaměti přináší výsledky v podobě vyšší efektivity na všech druzích pracovišť. Ve zkratce se jedná o neustálé dodržování systematického uspořádání pracovišť, udržování čistoty, pořádku, zavedených přístupů, příkazů a třídění.

Kalkulace nákladů a redukce nákladů

Schopnost správně přiřadit náklady konkrétním výrobkům, službám nebo dokonce jednotlivým procesům a následně stanovit cenu do značné míry podmiňuje schopnost podniku prosperovat. Kontrola nad vynakládanými prostředky přispívá ke snížení celkových nákladů firmy. Přesná kalkulace nákladů je také základem vytyčení nákladových cílů a rozpočtů. Viz kalkulace nákladů.

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty a články

Spustili jsme microsite RealtyCloud

Nový produktový web věnovaný pouze realitnímu systému RealtyCloud umožní potenciálním zákazníkům získat přesné a relevantní informace. Podívejte se, výhody vás přesvědčí.

Míra nezaměstnanosti vzrostla

Míra nezaměstnanosti ke konci ledna opět vzrostla a celorepublikový průměr dosáhl 9,1 %. Meziměsíční nárůst tak dosáhl 0,5 p.b., nicméně meziročně míra nezaměstnanosti klesla o 0,6 p.b.

Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný podnikatel?

Studie americké výzkumné společnosti Target Training International poukázala na vlastnosti tzv. „serial entrepreneurs“. Kdo je „serial entrepeneur“ a v jakých vlastnostech převyšuje okolí se dozvíte v článku.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz