Optimalizace firemních procesů

Optimalizace firemních procesů

Procesní řízení vede ke zvyšování výkonnosti organizace. Pomůže eliminovat zbytečné činnosti a zvýší efektivitu činností s přidanou hodnotou. Zákazníka tak budete moci obsloužit rychleji, levněji a bez ztráty kvality, ba naopak!

Procesní management je orientován na zvýšení výkonnosti firmy

Optimalizace procesů úzce souvisí s procesním řízením. Procesní řízení, někdy také označované jako management procesů, je účinným a ověřeným manažerským přístupem ke zvyšování výkonnosti organizace a dosažení růstových cílů při udržení nízké nákladovosti firemních procesů.

Pomůžeme Vám odhalit příležitosti ke zvýšení efektivity Vaší firmy a budeme asistovat se zavedením navržených opatření do každodenního chodu firmy.

Výsledkem pro Vás bude

  • odstranění konfliktů mezi procesy,
  • uvolnění kapacit a zdrojů,
  • zrychlení a zjednodušení procesů,
  • eliminace nepotřebných procesů
  • a samozřejmě zvýšení efektivity organizace.

Specializujeme se na řízení procesů ve výrobě, při poskytování služeb i na rozhodovací procesy managementu.

Optimalizace procesů

Nastavení procesů v organizaci ovlivňuje náklady výroby a efektivitu podniku jako celku. Pomocí analýzy struktury a průběhu procesů dokážeme odhalit rezervy, duplicity a činnosti, které jsou zcela zbytečné. Díky novému nastavení procesů dojde k uvolnění vázaných zdrojů (finančních prostředků, pracovníků, materiálu, …), stabilizaci produkce a zkrácení průběžné doby výroby.

Vaše zákazníky tak budete moci obsloužit rychleji, levněji a spolehlivěji.

Optimalizace procesů je vhodná pro všechny podnikatelské subjekty bez rozdílu na velikost. V téměř každé organizaci se časem vytvoří celá řada procesů, které jsou řešeny automaticky nebo nahodile. Dokud společnost funguje tak, jak má, necítí vedoucí pracovníci potřebu něco měnit. V této chvíli přichází čas pro externí analýzu, která je v dlouhodobém měřítku často nevyhnutelná pro zachování firmy na trhu. Nespornou výhodou auditu je, že z pozice pozorovatele dokáže vnímat problémy a úzká místa, která jsou přehlížena. Optimalizace procesů s sebou přináší zvýšení produktivity, která je na globálním trhu jedním ze základních cílů všech dlouhodobě úspěšných firem.

Zlepšení rozhodovacích procesů

Kvalita rozhodovacího procesu sama o sobě nezaručuje úspěch, ale významně zvyšuje racionalitu rozhodovacího procesu a v dlouhodobém horizontu přispívá k výkonnosti firmy. Naše společnost provede audit stávajících rozhodovacích zvyklostí ve Vaší firmě a navrhne opatření směřující ke zlepšení metodického přístupu k rozhodování, kterými lze dosáhnout zvýšení pravděpodobnosti správných rozhodnutí a výkonnosti Vaší organizace.

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty a články

Od záměru k podnikatelskému plánu

Podnikatelský plán je základní výchozí dokument a zdroj informací před zahájení i v průběhu podnikání. Mnoho podnikateli je podceňován, zároveň mnoho podnikatelům zpracování podnikatelského plánu ušetřilo peníze včasným upozorněním na rizika. Proč je důležité mít zpracovaný podniaktelský plán?

Rok 2014 přinese citelné zdražení komodit

Dle informací Hospodářských novin z 1. Února 2012 přinese rok 2014 výrazné zdražení komodit, především uhlí a topných olejů. Ministerstvo financí totiž připravuje "uhlíkovou" daň.

Tvorba internetového obchodu na klíč

Pro jednoho z našich klientů jsme zajišťovali vytvoření internetového obchodu na míru jeho potřebám. Klient se nemusel starat o průběh realizace, protože jsme mu pravidelně reportovali průběh prací a mohl se tak zaměřit na navazování obchodních styků s dodavateli. Celý proces od myšlenky po spuštění eshopu se značně urychlil.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz