Optimalizace firemních procesů

Optimalizace firemních procesů

Procesní řízení vede ke zvyšování výkonnosti organizace. Pomůže eliminovat zbytečné činnosti a zvýší efektivitu činností s přidanou hodnotou. Zákazníka tak budete moci obsloužit rychleji, levněji a bez ztráty kvality, ba naopak!

Procesní management je orientován na zvýšení výkonnosti firmy

Optimalizace procesů úzce souvisí s procesním řízením. Procesní řízení, někdy také označované jako management procesů, je účinným a ověřeným manažerským přístupem ke zvyšování výkonnosti organizace a dosažení růstových cílů při udržení nízké nákladovosti firemních procesů.

Pomůžeme Vám odhalit příležitosti ke zvýšení efektivity Vaší firmy a budeme asistovat se zavedením navržených opatření do každodenního chodu firmy.

Výsledkem pro Vás bude

  • odstranění konfliktů mezi procesy,
  • uvolnění kapacit a zdrojů,
  • zrychlení a zjednodušení procesů,
  • eliminace nepotřebných procesů
  • a samozřejmě zvýšení efektivity organizace.

Specializujeme se na řízení procesů ve výrobě, při poskytování služeb i na rozhodovací procesy managementu.

Optimalizace procesů

Nastavení procesů v organizaci ovlivňuje náklady výroby a efektivitu podniku jako celku. Pomocí analýzy struktury a průběhu procesů dokážeme odhalit rezervy, duplicity a činnosti, které jsou zcela zbytečné. Díky novému nastavení procesů dojde k uvolnění vázaných zdrojů (finančních prostředků, pracovníků, materiálu, …), stabilizaci produkce a zkrácení průběžné doby výroby.

Vaše zákazníky tak budete moci obsloužit rychleji, levněji a spolehlivěji.

Optimalizace procesů je vhodná pro všechny podnikatelské subjekty bez rozdílu na velikost. V téměř každé organizaci se časem vytvoří celá řada procesů, které jsou řešeny automaticky nebo nahodile. Dokud společnost funguje tak, jak má, necítí vedoucí pracovníci potřebu něco měnit. V této chvíli přichází čas pro externí analýzu, která je v dlouhodobém měřítku často nevyhnutelná pro zachování firmy na trhu. Nespornou výhodou auditu je, že z pozice pozorovatele dokáže vnímat problémy a úzká místa, která jsou přehlížena. Optimalizace procesů s sebou přináší zvýšení produktivity, která je na globálním trhu jedním ze základních cílů všech dlouhodobě úspěšných firem.

Zlepšení rozhodovacích procesů

Kvalita rozhodovacího procesu sama o sobě nezaručuje úspěch, ale významně zvyšuje racionalitu rozhodovacího procesu a v dlouhodobém horizontu přispívá k výkonnosti firmy. Naše společnost provede audit stávajících rozhodovacích zvyklostí ve Vaší firmě a navrhne opatření směřující ke zlepšení metodického přístupu k rozhodování, kterými lze dosáhnout zvýšení pravděpodobnosti správných rozhodnutí a výkonnosti Vaší organizace.

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty a články

Studie příležitosti a její význam

Studie příležitosti má být prvním krokem v momentě, kdy máte nějaký podnikatelský nápad.

Důvěra v domácí ekonomiku se zvyšuje

Přes mírný pokles spotřebitelské důvěry se v únoru celková důvěra v domácí ekonomiku zvýšila zásluhou rostoucí důěvry podnikatelů.

Klíčové kompetence firmy v praxi

Jak pracovat s klíčovými kompetencemi ve vaší společnosti, abyste zlepšili výsledky a posílili konkurenceschopnost?

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz