Od záměru k podnikatelskému plánu

Od záměru k podnikatelskému plánu

V jednom z posledních článků jsme si ujasnili, co je podnikatelský záměr. Pokud se podnikatel rozhodne dále zpracovat svůj záměr, většinou tak uskuteční zpracováním podnikatelského plánu. Co je vlastně podnikatelský plán? Pro koho je určen? Má smysl ho zpracovávat? Více se dočtete v článku nebo na našich specializovaných stránkách www.profipodnikatelskyplan.cz.

Podnikatelský plán vychází z podnikatelského záměru

V následujících odstavcích navážeme na článek o podnikatelském záměru a budeme se věnovat jeho zpracování ve formě podnikatelského plánu. Cílem článku není podrobně popsat podnikatelský plán z hlediska obsahu, či se detailně věnovat vybrané části podnikatelského plánu. V textu se budeme snažit popsat, kdy je potřebné podnikatelský plán zpracovat, co podnikatelský plán přináší a proč by se měl tímto tématem každý podnikatel zabývat.

Co je podnikatelský plán

Podnikatelský plán je psaný dokument, který vychází z podnikatelského záměru. Smyslem podnikatelského plánu je usměrnit myšlenky a představy podnikatele. Podnikatelský plán je strukturovaný dokument, ve kterém na sebe logicky a věcně navazují všechny klíčové oblasti, které souvisí se záměrem – novým podnikáním nebo novým projektem. Pro podnikatele se dokument stává kuchařkou, zdrojem, ze kterého bude podnikatel ještě dlouho čerpat, a také dokument, který bude ještě několikrát aktualizován a doplněn.

Využijte našich služeb spojených s podnikatelskými plány a navštivte specializované stránky www.profipodnikatelskyplan.cz!

Základní kostra – osnova podnikatelského plánu je vždy velmi podobná. Objektivně se nedá říci, která osnova je správná, existuje však mnoho doporučení, kterými se vyplatí řídit. Podnikatelský plán může být zpracován výhradně pro potřebu podnikatele, dále pro potřebu banky, investora nebo partnera. Podle toho, komu je určen, se také musí uzpůsobit jeho obsah.

Kdy zpracovat podnikatelský plán

Obecně se považuje za důležité zpracovat podnikatelský plán vždy při zahájení podnikání, spuštění náročnějšího projektu, založení nové firmy nebo při podobných nových výzvách, kterým čelí začínající i pokročilý podnikatel. Ze zkušeností víme, že v praxi mnoho podnikatelů zahajuje svou činnost bez podnikatelského plánu. Není pravidlem, že podnikatelský plán je klíčem k úspěchu, nicméně většina začínajících podnikatelů nebo firem spouštějící nový projekt bez plánu by potvrdilo, že mnoho rizik, nepříjemností a otázek by bylo možné a vhodné řešit předem – v podnikatelském plánu. Existují i výjimky v podobě podnikatelů a firem, kteří se obešli bez podnikatelského plánu. Většina z nich by ale asi souhlasila, že předem sepsaný podnikatelský plán by vůbec nebyl ke škodě a ledacos by díky němu šlo zpětně lépe. Podnikatelský plán proto doporučujeme zpracovat především všem začínajícím podnikatelům nebo firmám připravující nový a v mnoho věcech náročný projekt.

Proč je důležité mít podnikatelský plán

Obvyklým nedostatkem podnikatelských záměrů je, že nejsou postaveny na pevných základech. Podnikatel může mít rozvinutou představu, hlavní myšlenku záměru, ale velmi často pouze ve své hlavě. Navíc odpovídá pouze na příjemné otázky, ale nedostatečně se věnuje rizikům a předpokladům, ze kterých vychází např. očekávané zisky. Typickým příkladem je, pokud se začínajícího podnikatele zeptáte, čeho chce dosáhnout. Odpověď na sebe nenechá dlouho čekat a z rukávu vypadává jedna větší suma za druhou. Na řadu pak ale logicky přichází řada nepříjemných otázek – proč, z čeho vychází a na čem staví při těchto odhadech?

Co přináší podnikatelský plán

Velmi jednoduše řečeno – právě odpovědi i na méně příjemné otázky jsou úkolem pro zpracovatele podnikatelského plánu. Odhadovaná čísla dostávají reálný podklad, pokud dokážete smysluplně propojit základní data – tj. co chcete prodávat, komu chcete prodávat, kde chcete prodávat, jak chcete prodávat, s jakou konkurencí se na trhu budete utkávat, s jakým finančními a lidskými zdroji budete podnikat, jaká rizika se na trhu skýtají, které scénáře vývoje lze očekávat a mnoho a mnoho dalších otázek. Odpovědi na tyto otázky budou tvořit jednotlivé části podnikatelského plánu. Půjde například o analýzu zákazníka, produktu, konkurence, trhu, marketingový plán, finanční rozpočet a plán, strategii či analýzu příležitostí a rizik. Klíčové je si uvědomit, že budoucnost se nedá přesně naplánovat, ale můžeme se pokusit ji odhadnout a připravit se na možná rizika a příležitosti. A o tom je podnikatelský plán.

Otázka by tedy měla znít: proč podnikatelský plán nemít? Odpověď na tuto otázku Vám zde neposkytneme. I v situaci velkého časového tlaku, například v případě neopakovatelné příležitosti na trhu, je dobré si podnikatelský záměr základně rozpracovat, písemně a kriticky. Vyhnete se tak nepříjemným dopadům rizik, nebo se na ně lépe připravíte.

Proto doporučujeme zpracovat podnikatelský plán bez ohledu na to, zda ho po podnikateli vyžaduje banka, investor nebo obchodní partner.

Potřebujete poradit nebo zpracovat podnikatelský plán? Neváhejte nás kontaktovat!

Publikováno dne: 4. 3. 2013 v kategoriích Podnikatelský plán, Podnikové poradenství

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Mohlo by Vás zajímat

Jak se liší ceny na trhu

Hledali jste někdy dodavatele IT pro zpracování softwarového řešení na míru? Kvalitu v nabídce posoudíte obtížně, v takovém případě se řídíte referencemi. Ale co cena?

Povinnost registrace k DPH

paragraf

Povinnost registrace k dani z přidané hodnoty je často opomíjeným tématem. Víte, kdy vzniká firmě povinnost registrace k DPH? Tento článek shrnuje ve stručnosti základní fakta, která by měl každý podnikatel vědět.

Vstupní prohlídky u dohod

Zákon o specifických zdravotních službách zavedl od 1.dubna 2012 povinné zaměstnanecké vstupní prohlídky u dohod. Podrobnosti v článku.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz