Optimalizace prodnikových procesů

Optimalizace prodnikových procesů

Správně nastavené procesy přispívají ke zvyšování výkonnosti organizace. Dělejte správné věci správně!  Odstraňte zbytečné činnosti a zvyšte efektivitu činností s přidanou hodnotou. Docílíte tak vyšší ziskovosti, obsloužíte zákazníka rychleji a kvalitně. Pomáháme optimalizovat jak procesy související s výrobou nebo poskytování služeb, tak rozhodovací procesy organizace.

Podívejte se na naši nabídku týkající se optimalizace procesů

Procesní řízení je dlouhodobě prověřený nástroj ke zvyšování výkonnosti nejen firem, ale i veřejného sektoru. Firmám pomůžeme snížít náklady vynakládané na nepotřebné činnosti. Uvolněné zdroje pak mohou být použity účelně na činnosti tvořící hodnotu pro zákazníky. Důležité je také správné nastavení procesů na úrovni managementu. Jakým způsobem probíhá rozhodovací proces? Zvažujete dostatek alternativ? Jak stanovujete kritéria rozhodování? …

Kvalita rozhodovacího procesu značně ovlivňuje i kvalitu výsledku, neboť platí, že kvalitní rozhodovací proces v delším období zvyšuje pravděpodobnost správného rozhodnutí a tím i podporuje ziskovost firmy.

Pro veřejné subjekty může být zajimavý především náš nástroj pro podporu rozhodování během výběru dodavatelů – Burzapoptávek.cz. Umožňujeme tak obcím a jiným veřejným subjektům realizovat výběr dodavatele rychle, transparentně a snadno s minimálními náklady.

Pokud se chcete dlouhodobě věnovat svým zákazníkům a budovat s nimi ziskový vztah, měli byste zvážit zavedení systému pro řízení vztahů se zákazníky – CRM (Customer Relationship Management).

Na druhé straně hodnotového řetězce jsou Vaši dodavatelé. I procesy směrem k dodavatelům skýtají mnoho možností ke zlepšování. Zvládnutá logistika do podniku, uvnitř podniku i směrem k zákazníkovi je podmínkou posilování tržního postavení.

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty

Budoucnost ekonomiky stojí na malých a středních firmách

Bylo prokázáno, že malé a střední firmy jsou ve své činnosti efektivnější než firmy velké, skrývají obrovský inovační potenciál a mohou těžit z mnoha dalších předností

Stavebnictví klesá již 4 roky v kuse

V letošním roce by stavební trh měl poklesnout o 9,2 %. V roce 2013 vedení stavebních firem očekává pokles poloviční.

Povinnost registrace k DPH

Povinnost registrace k dani z přidané hodnoty je často opomíjeným tématem. Víte, kdy vzniká firmě povinnost registrace k DPH? Tento článek shrnuje ve stručnosti základní fakta, která by měl každý podnikatel vědět.

Optimalizace firemních procesů

Optimalizace firemních procesů

Procesní řízení vede ke zvyšování výkonnosti organizace. Pomůže eliminovat zbytečné činnosti a zvýší efektivitu činností s přidanou hodnotou. Zákazníka tak budete moci obsloužit rychleji, levněji a bez ztráty kvality, ba naopak!

Elektronická výběrová řízení

Elektronická výběrová řízení

Elektronické výběrové řízení je vhodným nástrojem pro výběr dodavatele, pokud existuje více rozhodovacích kritérií.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Informace o obchodních partnerech a zákaznících, komunikaci, plánování a například marketingu v jednom systému na jednom místě.

Komplexní služby v outsourcingu

Komplexní služby v outsourcingu

Vyčlenění podpůrných procesů mimo podnik může přinést značnou úsporu nákladů při současném zvýšení kvality. Svěřte vedlejší činnosti odborníkům v dané oblasti.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz