Snížení nákladů

Snížení nákladů

Představuje řadu úkonů a činností, jejichž společným cílem je vytvářet produkty a poskytovat služby s nižšími náklady. Nižších nákladů je teoreticky možné dosáhnout ve všech částech výrobního postupu, stejně jako v nevýrobních procesech, jako jsou například organizování, komunikace, skladování.

Úspory jako trvalý proces

Snižování nákladů je u mnoha firem pouze reakcí na vnější situaci na trhu. S jednorázovým, často náhlým, snížením nákladů souvisí anglický výraz cost cutting, který lze doslova přeložit jako krácení či seřezání nákladů. Jednorázové snížení nákladů řeší následek specifického stavu a situace a je podmíněno existencí vnějších vlivů. Nejčastějším způsobem jednorázového krácení nákladů je propouštění, snižování mezd, bonusů a benefitů, krácení rozpočtů na vzdělání a prodloužení splatnosti faktur.

Pátrání po příčinách nákladů a jejich následnému odstranění či zefektivnění jako trvalému procesu v organizaci říkáme „cost management“. Představuje způsob, který je trvale aplikován jak v dobách krize, tak v dobách růstu, kdy se většina organizací soustředí na tržby a nákladům nevěnuje příliš pozornosti.

Povrchní opatření většinou přináší okamžité výsledky na straně úspor, nicméně některá opatření pro organizaci mohou mít nedozírné následky v budoucnu. Nejhorší možnou variantou těchto rychlých úspor je přijetí kroků, které sníží kvalitu očekávanou zákazníky, případně do budoucna zapříčiní nemožnost obnovení výroby a poskytování služeb v plné rozsahu. Netvrdíme, že v podnikání nenastávají situace, které není třeba řešit co nejrychleji za cenu ústupků, ale jednorázové zásadní opatření musí být doprovázeno dokonalým zvážením dopadů ze všech možných úhlů.

Našim cílem je přesvědčit firmy a jednotlivce, že trvalé snižování nákladů je tím  nejlepším možným způsobem jak dlouhodobě dosahovat vyšší výnosnosti a hospodárnosti, aniž by byla narušena kvalita a očekávání zákazníků.

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty

Tvorba internetových stránek a korporátní identity

Jedna ze služeb, jejíž využití je velmi široké, je tvorba internetových stránek a zpracování korporátní identity. Díky navázání spolupráce s vybranými grafiky, kodéry a grafickými studii umíme pokrýt potřeby živnostníků i středně velkých firem.

Malé a střední firmy ve středu pozornosti

Nová doba si žádá nové přístupy. Pod značkou Contrust nabízíme komplexní poradenství pro malé a střední firmy od úvodní analýzy až po realizaci řešení.

Nejčastější chyby v obchodním jednání a komunikaci

Jednání se zákazníkem nebo obchodním partnerem je mnohými podnikateli a zaměstnanci často podceňováno. Pozornost je mnohdy věnována všemu, jenom ne vystupování a chování. Na čem může jednání ztroskotat?

Controlling

Controlling

Systém controllingu je důležitý pilíř finančního řízení firmy. Přispívá k tomu, aby firma systematicky směřovala k vytyčeným cílům.

Optimalizace firemních procesů

Optimalizace firemních procesů

Procesní řízení vede ke zvyšování výkonnosti organizace. Pomůže eliminovat zbytečné činnosti a zvýší efektivitu činností s přidanou hodnotou. Zákazníka tak budete moci obsloužit rychleji, levněji a bez ztráty kvality, ba naopak!

Kalkulace nákladů

Kalkulace nákladů

Schopnost správně přiřadit náklady konkrétním výrobkům, službám nebo jednotlivým procesům a následně stanovit cenu do značné míry podmiňuje schopnost podniku prosperovat.

Redukce nákladů

Redukce nákladů

Víte, že je možné snížit náklady, aniž by utrpěla kvalita Vašich výrobků nebo služeb? Nabízíme Vám několik nástrojů, jak zvýšit hospodárnost podniku.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz