Vzdělávací semináře

Vzdělávací semináře

Investujte do vzdělání a získejte dlouhodobou konkurenční výhodu! Sestavíme Vám semináře na míru vždy v závislosti na Vašich potřebách! Ke každému semináři přistupujeme individuálně a vyhýbáme se používání stále stejných šablonovitých řešení.

Vzdělávací semináře ve Vaší firmě

Nabízíme vzdělávací semináře zaměřené především na oblasti operativního a strategického řízení. Po dohodě s klientem jsme schopni zorganizovat i semináře mimo uvedené okruhy. Vycházíme vstříc Vašim potřebám.

Co je cílem semínářů?

Cílem našich seminářů je poskytnout zúčastněným osobám nezaujatý pohled na problematiku operativního a strategického řízení. Účastníci našich seminářů by si především měli uvědomit, proč je důležité nepodceňovat procesy, které na první pohled nesouvisejí s hlavním předmětem činnosti a pochopit používání základních nástrojů a přístupů v operativním a strategickém řízení. Cílem seminářu není adekvátně nahradit naši poradenskou činnost.  V naší poradenské praxi se často setkáváme s firmami a podnikateli, kteří nabízejí zajímavý produkt či službu, ale díky neexistující strategii, měřitelným cílům, nástrojům pro vyhodnocování, kontrolu a řízení cílů, špatně nastaveným obchodním plánům, nedostatečné marketingové podpoře a mnoho dalšímu dosahují velmi nízké výkonnosti či se zbytečně ocitají v krátkodobé platební neschopnosti a z toho pramenicí nejistotě. Situacím, kterým je třeba předcházet je mnoho.

Pro koho jsou semináře určeny?

Semináře jsou určeny především pro majitele a vedení malých a středních firem, případně pro začínající podnikatele.

Nejčastější témata seminářů

  • Zakládání společností a úvod do podnikání
  • Řízení pracovního kapitálu
  • Základy finanční analýzy a její použití v praxi
  • Kalkulace nákladů a stanovení ceny výrobků a služeb
  • Základy investičního rozhodování
  • Controlling a propojení účetnictví v provozním řízení
  • Finanční plány, obchodní plán a plán peněžních toků
  • Nástroje marketingu a jejich použití
  • Optimalizace procesů
  • Řízení a kontrola nákladů

Lektoři

Vzdělávací semináři nejčastěji provázejí jednatelé naší společnosti společně s o odbornými osobami z řad akademiků a profesionálů z praxe. Výběr přednášejících je vždy konzultován s klientem.

Cena

Cena není obecně stanovena, vždy se odvíjí od rozsahu, zvolených lektorů, počtu účastníků atd. Neváhejte nás nezávazně kontaktovat pro více informací!

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty

Žádanost konzultačních služeb trvale roste

Behěm posledních dvou dekád trvale rostla poptávka po konzultačních službách, naproti tomu právní služby zaznamenaly pouze mírný růst až stagnaci.

Budoucnost ekonomiky stojí na malých a středních firmách

Bylo prokázáno, že malé a střední firmy jsou ve své činnosti efektivnější než firmy velké, skrývají obrovský inovační potenciál a mohou těžit z mnoha dalších předností

Motivujete a odměňujete (nejen) obchodníky správně?

Jak správně navrhnout motivační systém? Podělíme se s vámi o několik tipů, které pomohou plnit prodejní cíle a udržet motivaci dlouhodobě na vysoké úrovni.

Služby v oblasti financí

Služby v oblasti financí

Finanční výkonnost je klíčový parametr každého podniku. V každé firmě existuje prostor pro snížení nákladů a zvýšení zisku. Znáte své skutečné náklady a máte přehled o peněžních tocích?

Strategické řízení a management

Strategické řízení a management

Strategický management udává směr Vašemu podnikání na dlouhou dobu a strategická rozhodnutí mají zásadní vliv na výsledky hospodaření.

Marketingové služby

Marketingové služby

Bez schopnosti poznání, oslovení a trvalého rozvíjení vztahů se zákazníky je prakticky nemožné na trhu dlouhodobě prosperovat. Marketing Vám dláždí cestu k prosperitě.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz