Vzdělávací semináře

Vzdělávací semináře

Investujte do vzdělání a získejte dlouhodobou konkurenční výhodu! Sestavíme Vám semináře na míru vždy v závislosti na Vašich potřebách! Ke každému semináři přistupujeme individuálně a vyhýbáme se používání stále stejných šablonovitých řešení.

Vzdělávací semináře ve Vaší firmě

Nabízíme vzdělávací semináře zaměřené především na oblasti operativního a strategického řízení. Po dohodě s klientem jsme schopni zorganizovat i semináře mimo uvedené okruhy. Vycházíme vstříc Vašim potřebám.

Co je cílem semínářů?

Cílem našich seminářů je poskytnout zúčastněným osobám nezaujatý pohled na problematiku operativního a strategického řízení. Účastníci našich seminářů by si především měli uvědomit, proč je důležité nepodceňovat procesy, které na první pohled nesouvisejí s hlavním předmětem činnosti a pochopit používání základních nástrojů a přístupů v operativním a strategickém řízení. Cílem seminářu není adekvátně nahradit naši poradenskou činnost.  V naší poradenské praxi se často setkáváme s firmami a podnikateli, kteří nabízejí zajímavý produkt či službu, ale díky neexistující strategii, měřitelným cílům, nástrojům pro vyhodnocování, kontrolu a řízení cílů, špatně nastaveným obchodním plánům, nedostatečné marketingové podpoře a mnoho dalšímu dosahují velmi nízké výkonnosti či se zbytečně ocitají v krátkodobé platební neschopnosti a z toho pramenicí nejistotě. Situacím, kterým je třeba předcházet je mnoho.

Pro koho jsou semináře určeny?

Semináře jsou určeny především pro majitele a vedení malých a středních firem, případně pro začínající podnikatele.

Nejčastější témata seminářů

  • Zakládání společností a úvod do podnikání
  • Řízení pracovního kapitálu
  • Základy finanční analýzy a její použití v praxi
  • Kalkulace nákladů a stanovení ceny výrobků a služeb
  • Základy investičního rozhodování
  • Controlling a propojení účetnictví v provozním řízení
  • Finanční plány, obchodní plán a plán peněžních toků
  • Nástroje marketingu a jejich použití
  • Optimalizace procesů
  • Řízení a kontrola nákladů

Lektoři

Vzdělávací semináři nejčastěji provázejí jednatelé naší společnosti společně s o odbornými osobami z řad akademiků a profesionálů z praxe. Výběr přednášejících je vždy konzultován s klientem.

Cena

Cena není obecně stanovena, vždy se odvíjí od rozsahu, zvolených lektorů, počtu účastníků atd. Neváhejte nás nezávazně kontaktovat pro více informací!

Líbí se Vám obsah této stránky? Podělte se o ni s přáteli.Vybrané projekty

Stavebnictví klesá již 4 roky v kuse

V letošním roce by stavební trh měl poklesnout o 9,2 %. V roce 2013 vedení stavebních firem očekává pokles poloviční.

Pozor na hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců je součástí práce každého manažera. Pozor však na použití některých kontraproduktivních metod.

Klíčové kompetence firmy a jejich strategický význam

Aktivní přístup ke klíčovým kompetencím firmy a jejich rozvoji zvyšuje konkurenceschopnost firmy a její výkonnost.

Služby v oblasti financí

Služby v oblasti financí

Finanční výkonnost je klíčový parametr každého podniku. V každé firmě existuje prostor pro snížení nákladů a zvýšení zisku. Znáte své skutečné náklady a máte přehled o peněžních tocích?

Strategické řízení a management

Strategické řízení a management

Strategický management udává směr Vašemu podnikání na dlouhou dobu a strategická rozhodnutí mají zásadní vliv na výsledky hospodaření.

Marketingové služby

Marketingové služby

Bez schopnosti poznání, oslovení a trvalého rozvíjení vztahů se zákazníky je prakticky nemožné na trhu dlouhodobě prosperovat. Marketing Vám dláždí cestu k prosperitě.

Contrust Group s.r.o.

© Contrust Group s.r.o.

IČ: 293 89 526 (vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka: C 45593)

Vedení společnosti

Ing. Marek Habrnal

Mobil: +420 775 583 783

marek.habrnal@contrust.cz